Argumenta Oeconomica 2024, Vol. 52, No. 1

Numer zawiera 14 artykułów poruszających aktualne zagadnienia. Omówiono w nim między innymi następujące zagadnienia: Reactiveness and inclusiveness as the characteristics of regional labour markets regarding the situation of young people;  An epidemic and economic growth. A medium-term perspective; A linearization approach in solving a non-linear shelf space allocation problem with vertical categorisation of sales potential levels; Network analysis of the foreign exchange market using minimum spanning trees constructed from the dynamic time warping distance measure; Local government autonomy and self-governance – the Polish perspective.

Redaktor: Krzysztof Jajuga
ISNN: 2720-5088
Liczba stron: 266
Czasopismo publikowane w wersji on line w otwartym dostępnie na licencji CC by 4.0 SA

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia