Monografie

Monografie

Monografie jubileuszowe

Z budżetu Wydawnictwa finansowane są naukowe monografie okolicznościowe i jubileuszowe o objętości do 10 arkuszy wydawniczych (zarządzenie Rektora nr 176/2021). Gdy objętość monografii przekracza 10 ark. wyd., pozostała część finansowana jest ze środków wskazanych przez wnioskodawcę.

W Wydawnictwie należy złożyć:

 1. Pismo przewodnie podpisane przez kierownika katedry, pobierz
 2. Wersję elektroniczną monografii w edytorze Word
 3. Po uzgodnieniu z Wydawnictwem –  wydruk monografii

Monografie stanowiące główne osiągnięcie w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Z budżetu Wydawnictwa finansowane są monografie stanowiące główne osiągnięcie w postępowaniu o nadanie tytułu profesora o objętości do 10 arkuszy wydawniczych (zarządzenie Rektora nr 176/2021). Gdy objętość monografii przekracza 10 ark. wyd., pozostała część finansowana jest ze środków wskazanych przez wnioskodawcę.

W Wydawnictwie należy złożyć:

 1. Pismo przewodnie, pobierz
 2. Wersję elektroniczną monografii w edytorze Word
 3. Po uzgodnieniu z Wydawnictwem – wydruk monografii

Monografie stanowiące osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym

Z budżetu Wydawnictwa finansowane są monografie stanowiące osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym o objętości do 10 arkuszy wydawniczych (zarządzenie Rektora nr 176/2021). Gdy objętość monografii przekracza 10 ark. wyd., pozostała część finansowana jest ze środków wskazanych przez wnioskodawcę.

W Wydawnictwie należy złożyć:

 1. Pismo przewodnie podpisane przez kierownika katedry, pobierz
 2. Wersję elektroniczną monografii w edytorze Word
 3. Po uzgodnieniu z Wydawnictwem – wydruk monografii

Monografie naukowe

Z budżetu Wydawnictwa finansowane są monografie naukowe o objętości do 6 arkuszy wydawniczych (zarządzenie Rektora nr 176/2021). Tematyka monografii jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi prowadzonymi na UEW, a ich autorami są pracownicy UEW i na podstawie złożonych oświadczeń zostali uwzględnieni w liczbie N w danej dyscyplinie naukowej. Gdy objętość monografii przekracza 6 ark. wyd., pozostała część finansowana jest ze środków wskazanych przez wnioskodawcę.

W Wydawnictwie należy złożyć:

 1. Pismo przewodnie podpisane przez kierownika katedry, pobierz
 2. Wersję elektroniczną monografii w edytorze Word
 3. Po uzgodnieniu z Wydawnictwem – wydruk monografii

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia