O Wydawnictwie

O Wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczęło działalność w 1955 roku.

Celem Wydawnictwa UEW jest upowszechnianie wyników badań, dorobku naukowo-badawczego i intelektualnego pracowników uczelni polskich i zagranicznych z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji.

Zakres tematyczny naszych wydawnictw mieści się w dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz technologia żywności i żywienia. Rocznie wydajemy ponad 100 tytułów. Są to przede wszystkim monografie, podręczniki akademickie, skrypty oraz czasopisma naukowe. Do studenckich kół naukowych adresowana jest seria Debiuty Studenckie.
W odniesieniu do wszystkich  publikacji stosujemy ustalone procedury recenzowania dzieł naukowych oraz zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE), w celu zapobiegania nieuczciwym praktykom wydawniczym.

Wydawnictwo UEW uzyskało 80 pkt za publikację monografii – zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

W najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji, ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w styczniu 2024 r., znalazły się następujące nasze czasopisma:

  • Argumenta Oeconomica – 70 pkt
  • Econometrics Ekonometria – 40 pkt
  • Financial Sciences Nauki o Finansach – 40 pkt
  • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – 40 pkt
  • Ekonomia XXI Wieku – 20 pkt
  • Business Informatics Informatyka Ekonomiczna – 20 pkt
  • Biblioteka Regionalisty – 20 pkt

W działalności Wydawnictwa realizujemy koncepcję otwartej nauki. Nasze publikacje są deponowane w repozytorium, a wszystkie czasopisma są udostępniane zgodnie z polityką open access.

Dokładamy wszelkich starań, aby wydawane przez nas książki prezentowały wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Doświadczony  i sprawdzony zespół redakcyjny zapewnia staranne opracowanie językowo-stylistyczne i edytorskie,  indywidualny projekt wnętrza oraz okładki, profesjonalny komputerowy skład i formatowanie oraz korektę.

Nasze publikacje zdobywały nagrody w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademię Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Narodowy Bank Polski, Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Magiel – Niezależny Miesięcznik Studentów SGH.

Nasze wydawnictwa oferujemy w księgarniach naukowych na terenie całego kraju, współpracujemy z czytelnią on-line ibuk.pl oraz platformą ebookpoint.  Sprzedaż wysyłkową prowadzimy za pośrednictwem księgarni internetowej www.ksiegarnia.ue.wroc.pl.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia