Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis 2024, vol. 28. no. 1

Numer zawiera cztery artykuły szczegółowo omawiające zagadnienia adaptacji lasów separujących do wykrywania wartości odstających w symbolicznych danych przedziałowych, wpływu zmienności kursów
wymiany walut krajów sąsiadujących z Nigerią, a mianowicie Republiki Beninu, Nigru, Czadu i Republiki Kamerunu, na zmienność kursu wymiany walut Nigerii, problemy nieparametrycznej estymacji funkcji regresji. Opisano w nim także badania mające na celu opracowanie funkcjonalnej metodologii postępowania z próbkami MAR w sytuacji wystąpienia problemów nieparametrycznych (tj. w warunkowej estymacji kwantyli).

Redaktor: Józef Dziechciarz
ISNN: 2449-9994
Liczba stron: 67
Czasopismo publikowane elektroniczne w otwartym dostępie na licencji CC by SA 4.0

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia