Category: Zapowiedzi

Zapowiedzi

Wybrane aspekty podniesienia efektywności ciężkich i mega-/ultraciężkich miejskich przewozów dystrybucyjnych w warunkach zachodnioeuropejskich

Monografia jest poświęcona zagadnieniu nowoczesnej obsługi logistyczno-transportowej miast przez najcięższe pojazdy samochodowe. Publikacja wypełnia występującą w tej dziedzinie lukę badawczą – omawiane w książce kwestie nie były dotąd tak szczegółowo omawiane w jednym opracowaniu. Autor połączył rozważania teoretyczne z licznymi przykładami praktycznymi, możliwymi do wprowadzenia także w Polsce, co jest istotne, ponieważ pod względem licznych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę życia w środowisku miejskim jako państwo Polska wykazuje pewne zacofanie koncepcyjne i wdrożeniowe w stosunku do rozwiązań stosowanych w zachodniej części kontynentu.

Wybrane aspekty podniesienia efektywności ciężkich i mega-/ultraciężkich miejskich przewozów dystrybucyjnych w warunkach zachodnioeuropejskich Czytaj więcej

Contrast

Increase text size

Increase letter spacing

Use dyslexia-friendly fonts

Enlarge cursor

Link highlighting

Stop animations

Reset settings