Finanse ery cyfrowej –nowe instrumenty finansowe w pozyskiwaniu kapitału

W opracowaniu wskazano i scharakteryzowano dwa bardzo ważne pola oddziaływania technologii cyfrowych na współczesne finanse, począwszy od kryptowalut, przez blokchain, FinTech, po alternatywne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw, takie jak np. crowdfunding. Monografia zawiera cztery rozdziały. Celem pierwszego jest wprowadzenie do zagadnień dotyczących współczesnych przemian rynków finansowych ze wskazaniem  na etapy ich rozwoju – od modelu kla­sycznego po finanse globalne. Następnie omówiono wpływ rewolucji cyfrowej na rozwój finansów. W rozdziale  trzecim dokonano  analizy wpływu digitalizacji i rozwiązań FinTech na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, zaś w ostatnim zaprezentowano crowdfunding,  jego miejsce w gospodarce współdzielenia, mechanizmy działania, a także  wskazano rolę,  jaką on odgry­wa na rynku alternatywnego finansowania.

Autorki: Agnieszka Wójcik-Czerniawska, Elżbieta Pohulak-Żołędowska
ISBN: 978-83-67899-27-7
Liczba stron: 84
Rok wydania: 2024
Data publikacji: 17.05.2024

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia