Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Informujemy, że 5 stycznia 2024 r. ukazał się nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych https://www.gov.pl/web/nauka/nowy-wykaz-czasopism

Nowy wykaz czasopism naukowych został sporządzony na podstawie projektu opracowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) 29 czerwca 2023 r. 
Wykaz z 05.01.24 obowiązuje dla publikacji opublikowanych w roku 2024, natomiast dla pozycji z roku 2023 właściwy będzie wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r.,  ze zmianami i sprostowaniem z 3 listopada 2023 r.

Punktacja czasopism publikowanych w Wydawnictwie UEW

  • Argumenta Oeconomica 70 pkt
  • Econometrics 40 pkt
  • Financial Sciences 40 pkt
  • Prace Naukowe UEW 40 pkt
  • Biblioteka Regionalisty 20 pkt
  • Business Informatics 20 pkt
  • Ekonomia XXI Wieku 20 pkt
  • Nauki Inżynierskie i Technologie 20 pkt
  • Śląski Przegląd Statystyczny 20 pkt

W celu ujęcia aktualnych wartości wskaźników bibliograficznych czasopism naukowych, które od 2019 r. uległy zmianie, Minister Nauki podjął decyzję o konieczności przygotowania w 2024 r. wykazu od podstaw. Opracuje go zespół ekspertów pochodzących ze środowiska naukowego i reprezentujących poszczególne dyscypliny naukowe. Powołane zespoły dokonają oceny czasopism na podstawie wartości wybranych wskaźników wpływu. Następnie KEN, w oparciu o przekazane przez zespoły listy czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, sporządzi projekt nowego wykazu czasopism.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia